The Committee

Organising Committee

Organising Chairperson

Ms Choong Shiau Yin

Co-Chairperson

Dr Tan Ming Yeong

Committee Member

Ms Yong Lai Mee

Committee Member

Ms Tracey Kok Thin Moi

Committee Member

Dr Hanis Saadah bte Husin

Committee Member

Ms Jessica Saw Ching Yee

Organising Committee

Ms Celestina Chirayil

Scientific Committee

Conference Advisor

Datuk Dr Zanariah binti Hussein

Conference Advisor

Dr Feisul Idzwan bin Mustapha

Chairperson

Prof Dr Norlaila binti Mustafa

Co-Chairperson

Prof Dr Muhammad Yazid bin Jalaludin

Committee Member

Prof Dr Winnie Chee Siew Swee (Dietitian)

Committee Member

Dr Navin Kumar Loganadan (Pharmacist)

Committee Member

Dr Wong Ping Foo (FMS)

Committee Member

Dr Tan Ming Yeong (DE)

Committee Member

Ms Choong Shiau Yin (DE)